Prevajalska agencija

Znotraj prevajalskih agencij dnevno nastajajo številni prevodi strokovnih besedil iz specifičnih področij, kot so medicina, elektrotehnika, pravo, strojništvo, gradbeništvo in podobno. Tudi prevodi leposlovnih tekstov, a tovrstnih besedil se ne lotevajo kar vsi prevajalci po vrsti, temveč tisti, ki navadno tudi sami pišejo pesmi in prozna besedila. Zakaj? Prevodi umetnostnih besedil zahtevajo popolnoma drugačen pristop prevajalca, ki mora besedilo, ki ga prevaja, tudi začutiti. Začutiti mora vsako nezapisano misel pisca, da lahko potem sestavi kakovosten prevod. Še posebno težki so prevodi poezije.

Poleg prevodov besedil, umetnostnega ali neumetnostnega jezika, pa vam prevajalci zagotovijo tudi sodne prevode, ki jih opravijo in potrdijo sodno zapriseženi tolmači. To so prevodi, ki so sestavljeni iz prevoda in sodne overitve dokumenta. Sodni prevodi so na primer prevodi pogodb, spričeval, rojstnih in matičnih listov ipd. Vsebujejo žig tolmača, s čimer je ta dokument enakovreden originalnemu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *