Prevajalec

Profesionalen prevajalec, če želi, da bodo njegovi prevodi kakovostni, se mora nenehno izobraževati na jezikovnem področju. Obstoječe znanje mora nenehno nadgrajevati, saj se jeziki spreminjajo skorajda iz dneva v dan. Poleg tega dobri prevodi od prevajalca zahtevajo tudi široko razgledanost splošnega znanja kot tudi strokovnega, kadar je specializiran za prevajanje besedil določene stroke. Strokovni in kakovostni prevodi izžarevajo prevajalčevo strokovnost, na drugi strani pa tudi njegove komunikacijske sposobnosti ter poznavanja kulturnih značilnosti jezikov.

Ker ima prevajalec dnevno opraviti z najrazličnejšimi besedili, mora biti tudi vešč preklapljanja iz enega stila besedila v drugega, iz ene stroke v drugo ipd.

Prevodi so tudi rezultat prevajalčevega znanja jezikov in sposobnosti, kako ustrezno formulirati besedilo v skladu z normami in konvencijami kulture in jezika, v katerega prevaja. Pri svojem delu se lahko zanaša tako na svoje strokovno znanje in splošno razgledanost in si pomaga tudi s pripomočki, kot so slovarji in korpusi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *