Category Archives: prevajanje

Prevajanje angleščine

Prevod iz angleškega jezika v drug svetovni jezik ali obratno iz kateregakoli drugega svetovnega jezika v angleščino, imenujemo prevajanje angleščine. Prevajanje angleščine je glede na stopnjo točnosti in vsebine lahko različno zahtevno. Za preproste vsebine zagotovo prevajanje angleščine izvedemo kar sami, medtem ko prevajanje angleščine zahtevnih vsebin največkrat raje prepustimo osebi, ki je zato strokovno read more »

Potek prevajanja ni tako enostaven, kot se zdi na prvi pogled

Če povsem preprosto pomislimo, se na prvi pogled zdi, da je prevajanje enostavno, seveda za tistega, ki pozna svoj jezik in še enega tujega. Res je, na prvi pogled ni težko, saj direktno prevajamo besedo po besedo. Še posebej se tako zdi, da je prevajanje angleščine bistveno bolj enostavno, ker naj je angleščina skoraj da read more »

Izkušeni prevajalci za prevajanje

Če želimo, da prevod ne zveni »preveden«, ampak se bere lepo in tekoče, to zahteva izkušenega prevajalca z občutkom za jezik. Naslednji dve pomembni lastnosti dobrega prevajalca sta natančnost in doslednost, da prevajalec ostane zvest originalu. Prevajalec bo vedno iskal dobre rešitve, spraševal strokovnjake, ker želi priti stvarem do dna in se ob tem še read more »

Prevodi in slovarji

Na internetu so na voljo tudi razni spletni slovarji, ki omogočajo brezplačno prevajanje enostavnih ter krajših besedil. Upoštevati je treba, da to niso zanesljivi prevodi, saj ti spletni prevajalniki niso sposobni prevajati zapletenih besednih zvez ter sobesedil, zato se priporoča kritično ovrednotenje prevedenega besedila. Če potrebujemo prevod strokovnega besedila se je najbolje obrniti na prevajalske read more »

Prevajanje in prevajalske agencije

Prevajalske agencije nudijo raven prevajalskih storitev, ki jim posamezniki brez strokovnega znanja težko konkurirajo. Tudi če tuj jezik obvladajo in imajo občutek za zaznavanje medjezikovnih razlik, ki morajo biti v prevodu zabrisane in prilagojene ciljnemu jeziku, se težko kosajo z celo mašinerijo, ki stoji za prevajalsko agencijo.

Prevajanje in prevajalec

Te se že kdaj znašli v situaciji, ko ste si zaželeli ob sebi prevajalca, da vas reši iz zagate zaradi nepoznavanja tujega jezika nekje v tujini? Zgodi se, da tuj jezik precej bolje razumemo, kadar beremo besedila v tujem jeziku, nekoliko težje pa je, ko moramo sami govoriti v tem jeziku. A ko si vržen read more »

Prevajalske napake

Podjetja se v prizadevanju zmanjšati stroške pri prevajanju materialov pogosto ne obračajo več na prevajalske agencije. Drage raziskave in projekte tako prevajajo kar interni sodelavci s spletnimi prevajalniki, ki bolj ali manj obvladajo ciljni jezik in kulturo. Rezulat so neverjetne napake, kamor uvrščamo slovnične in pravopisne napake ter predvsem narobe prenešen pomen besedila, ki je read more »

Prevajanje besedil

Z vstopom v Evropsko unijo se je izkazalo, da je prevajanje različnih tekstov ključnega pomena za komunikacijo med posamezniki, podjetji, vladnimi službami in ostalimi organizacijami. Prevajanje besedil s tem zajema številna področja. Ker se je z vstopom v Evropsko unijo razširil trg za mnoga podjetja, ki so znala izkoristiti to prednost, je porasla potreba za read more »

Prevajanje

Prevajanje je delo, s katerim se nenehno srečujemo, četudi nismo profesionalni prevajalci. Tujejezične besede srečujemo na vsakem koraku – bodisi v dnevnem časopisu, na televiziji, na internetnih straneh. Kadar želimo besedila v nam tujem jeziku tudi razumeti, moramo vklopiti svoje jezikovno znanje, ki pa je za določena besedila prevelik zalogaj. Še zlasti, kadar gre za read more »