Prevodi

Če se kdaj srečamo z tujim jezikom in ne poznamo njegove vsebine pa naj si gre to za tekst ali pa verbalno komunikacijo potrebujemo prevajalca ali tolmača, ki bo za nas prevedel tekst ali zvočno besedilo. Zato je veliko bolje če poznamo tuje jezike in ne potrebujemo nobenih prevajalcev ali tolmačev. Vendar prevodi niso pomembni read more »

Prevajanje in prevajalske agencije

Prevajalske agencije nudijo raven prevajalskih storitev, ki jim posamezniki brez strokovnega znanja težko konkurirajo. Tudi če tuj jezik obvladajo in imajo občutek za zaznavanje medjezikovnih razlik, ki morajo biti v prevodu zabrisane in prilagojene ciljnemu jeziku, se težko kosajo z celo mašinerijo, ki stoji za prevajalsko agencijo.

Kdo so prevajalci, ki poskrbijo za prevode?

Prevode opravljajo ljudje, obvladajo jezike in imajo določeno potrebno strokovno izobrazbo. Opravljajo prevode raznih besedil, knjigah in podobnih stvari. Prevajajo tudi tuje filme, zato da jih lahko gledamo s podnapisi v svojem jeziku. Opravljajo tudi glasovne prevode tujcem. Strokovno opravljeni prevodi so zelo iskana storitev, za katero je zagotovljeno tudi dobro plačilo. Prevodi se opravljajo read more »

Prevodi cenik

Prevajalska agencija Prelekta ponuja prevajanje in lektoriranje besedil. Če potrebujete  hitre in zanesljive prevode, potem vam svetujemo, da jih kontaktirate preko telefonske številke 041 516 131. Prevajanje Prelekta ima razvejano mrežo prevajalcev, ki so usposobljeni tudi za prevajanje najzahtevnejših strokovnih besedil. Za študente so v agenciji Prelekta pripravili prav poseben popust, saj jim ponujajo lektoriranje read more »

Prevajanje in prevajalec

Te se že kdaj znašli v situaciji, ko ste si zaželeli ob sebi prevajalca, da vas reši iz zagate zaradi nepoznavanja tujega jezika nekje v tujini? Zgodi se, da tuj jezik precej bolje razumemo, kadar beremo besedila v tujem jeziku, nekoliko težje pa je, ko moramo sami govoriti v tem jeziku. A ko si vržen read more »

Prevajalske napake

Podjetja se v prizadevanju zmanjšati stroške pri prevajanju materialov pogosto ne obračajo več na prevajalske agencije. Drage raziskave in projekte tako prevajajo kar interni sodelavci s spletnimi prevajalniki, ki bolj ali manj obvladajo ciljni jezik in kulturo. Rezulat so neverjetne napake, kamor uvrščamo slovnične in pravopisne napake ter predvsem narobe prenešen pomen besedila, ki je read more »

Enakovrednost izvirnka in prevoda

Vsak prevajalec se želi s svojim prevodom kar najbolj približati izvirniku. To dosega z uporabo različnih prevajalskih prijemov v skladu s teorijo prevajanja, ki se je izoblikovala v več smeri, ki pa jih lahko okvirno delimo v dve glavni veji. Prva stremi k doseganju funkcionalne oz. dinamične enakovrednosti, druga pa teži k formalni enakovrednosti.

Prevodi z računalniškimi programi

Od leta 1940 se je začelo razvijanje poskusov, da bi se s prevodi začeli ukvarjati računalniki in tako nadomestili – mnogokrat mukotrpno in monotono, kdaj pa tudi zanimivo in izzivalno – človeško delo. Računalniški programi za pomoč s prevodi temeljijo na t.i. prevajalskem spominu programa. Računalniški program tako shranjuje tako izvorni tekst kot tudi ciljni read more »

Prevajalci in prevodi

Vsakodnevno imamo vsi ljudje ogromno opravka z besedami – tako ali drugače, kar pomeni, da veliko govorimo, beremo, pišemo, poslušamo. Toda posamezniki pa se z besedami – pisnimi in govorjenimi – še posebej podrobno in vsakodnevno ukvarjajo. Na primer prevajalci s prevodi najrazličnejših besedil. Na zahtevo naročnika neko besedilo prevajajo iz enega jezika v drugega, read more »

Prevajanje besedil

Z vstopom v Evropsko unijo se je izkazalo, da je prevajanje različnih tekstov ključnega pomena za komunikacijo med posamezniki, podjetji, vladnimi službami in ostalimi organizacijami. Prevajanje besedil s tem zajema številna področja. Ker se je z vstopom v Evropsko unijo razširil trg za mnoga podjetja, ki so znala izkoristiti to prednost, je porasla potreba za read more »